Duurzaamheid

Prefab betonbouw kent grote voordelen ten opzichte van in situ beton. Daarbij zijn duurzaamheid en milieuvriendelijkheid twee voordelen die in deze tijd van essentieel belang zijn. Zo vindt er bij het productieproces geen verspilling van cement, zand en water plaats. Dit komt doordat het beton in exacte hoeveelheden in de gewenste elementsvormen gegoten wordt. Ook kunnen de prefab elementen voor hergebruik van het beton op eenvoudige wijze gedemonteerd worden. Hiermee sluit prefab betonbouw naadloos aan bij het streven van de overheid om de transitie te maken naar circulair bouwen, waarmee verspilling van grondstoffen tegengegaan wordt.

Een ander belangrijk voordeel van prefab betonbouw is dat de elementen, die samen het casco vormen, in het geheel naar de bouwplaats worden getransporteerd. Hierdoor is het aantal transporten dat nodig is om beton en andere materialen ter plaatse te krijgen aanzienlijk minder. Dit resulteert in een reductie van de stikstofuitstoot (NOx).

Wij geloven dat prefab betonbouw als meest duurzame bouwmethode de toekomst heeft. Maar duurzaamheid stopt voor ons niet bij het monteren van prefab elementen. Wij voelen ons verantwoordelijk om een actief duurzaamheidsbeleid te voeren dat verankerd is in onze algemene bedrijfsstrategie en gebaseerd is op zowel interne als externe ontwikkelingen. Hierbij willen wij aan de eisen en verwachtingen van klanten en belanghebbenden voldoen.